Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zbroje z ruského Gnězdova

PDF

V následujícím přehledovém článku představíme dvě staroruské kroužkové zbroje z Gnězdova, které jsou obecně neznámé. Obě zbroje pocházejí z mimořádně velkých mohyl Дн-86/Серг-1901 a Оль-24/Абр-1905, které patří mezi deset největších mohyl celé aglomerace. Obě mohyly jsou datovány do 3. čtvrtiny 10. století a vykazují skandinávskou materiální kulturu. V minulosti byly obě zbroje zahrnuty do Kirpičnikovovy práce (Kirpičnikov 1971), avšak Kainovovy články posledních let poněkud zpřesnily naše chápání a přinesly barevné fotografie (Kainov 2019: 198; Kainov – Ščedrina 2021). Navzdory nynějšímu lepšímu stavu poznání obě zbroje stále čekají na odborné analýzy, které by umožnily vytvořit závěry o použitém materiálu a původním střihu.

Pozice Gnězdova na mapě Evropy.


Zbroj z mohyly Дн-86/Серг-1901

Mohyla označená jako Дн-86/Серг-1901, v minulosti též 18, byla otevřena v tzv. Dněperské mohylové skupině S. Sergejevem roku 1901. Měla průměr 26 m a výšku 6 m. Mohyla byla kremačním dvojhrobem a ukrývala kroužkovou zbroj, na níž byla položena přilba s kroužkovým závěsem. Do země byl zaražen meč Petersenova typu V a dlouhý nůž se zdobenou pochvou. Další nálezy představují hroty kopí a šípu, štít, váhy, opasková přezka s dalšími opaskovými komponenty, keramická miska, kovová mačka a nejméně 17 nýtů člunu (Duczko 2004: 172; Kainov 2019; Puškina 1996: 52-3; Sizov 1902: 97-9).

Kroužkovou zbroj reprezentuje spečená, vrstvená hrouda, která naznačuje, že zbroj nebyla velkých rozměrů. Katalog Goskatalog udává jako nejdelší rozměr hroudy 19 cm. Současná váha nebyla publikována. Hrouda neumožňuje rekonstrukci střihu. Je zřejmé, že styl pletení je klasický „čtyři v jednom“ a že pletivo je kombinací nýtovaných a solidních kroužků kruhového tvaru. Vnější průměr kroužků dosahuje 1,1-1,3 cm při průměru drátu blízkém 0,15 × 0,11 cm. Drát má nepravidelný, spíše oválný průřez. Pletivo zbroje se samovolně odlišuje od pletiva kroužkového závěsu přilby, které je rovněž kombinací nýtovaných a solidních kroužků, avšak vnější průměr činí 0,6-0,8 cm při průměru drátu kolem 0,1 cm. Navzdory dřívějším tvrzením (Kirpičnikov 1971: 81, No 12) se nepotvrdilo, že by kterékoli pletivo z tohoto hrobu bylo zdobeno kroužky ze slitiny mědi (Kainov – Ščedrina 2021: 157).

Veškeré části hrobu jsou nyní uloženy ve Státním historickém muzeu (Государственный исторический музей) v Moskvě. Inv. č. zbroje: ГИМ 42536, Оп. 1537/61.

Rozložení militárií v hrobu.
Zdroj: Kainov 2019: Рис. 80.2.

Vzhled zbroje z hrobu Дн-86/Серг-1901.
Zdroj: Kainov – Ščedrina 2021: Рис. 1.1.

Vzhled zbroje z hrobu Дн-86/Серг-1901.
Zdroj: Goskatalog.ru.

Detail zbroje z hrobu Дн-86/Серг-1901.
Zdroj: Kainov – Ščedrina 2021: Рис. 1.2.

Kresebná rekonstrukce bojovníka z hrobu Дн-86/Серг-1901.
Autor: Oleg Fedorov.


Zbroj z mohyly Оль-24/Абр-1905

Mohyla známá jako Оль-24/Абр-1905 je největší mohylou tzv. Olšanské mohylové skupiny z Gnězdova. Byla otevřena I. S. Abramovem roku 1905. Průměr mohyly činil 34-37 m, výška 6-7 m. Ohniště mohyly mělo rozměr 16 × 8 m. Zemřelý byl spálen na člunu, z nějž se zachovalo přes tisíc fragmentů nýtů. Po kremaci byly některé kosti posbírány a uloženy do velkého kotle ze slitiny mědi společně s rybou a částí kroužkového úpletu. Kotel byl následně překryt kožešinou. Jižně od kotle byly položeny tři keramické nádoby naplněné dalšími spálenými kostmi. Na východ od kotle byla objevena složená kroužková zbroj, zakrytá dalšími kostmi. Západně až severozápadně od kotle byly uloženy ovčí hlava a těla pratura a ptáka. Ve vrstvě popela byly objeveny další nálezy, zejména nákončí pochvy Androščukova typu 3, kování uzdy, brož, nůž, brousek, hřeben, klíč, 9 hracích figurek, korálky, knoflíky a zlaté nitě pocházející z oděvu (Duczko 2004: 170; Spicyn 1906: 191-2).

Brň je dnes tvořena nerozměrným a špatně rekonstruovatelným torzem, které je na výšku přeložené. Současná váha nebyla publikována. Styl pletení je klasický „čtyři v jednom“. Jde patrně o kombinované pletivo s vnějším průměrem kroužků 0,9 cm při tloušťce drátu 0,1 cm (Kirpičnikov 1971: 81, No 13). Stav zachování umožňuje tvrdit pouze tolik, že průřez kroužků je blízký kruhu či oválu. Na zbroji nejsou patrné lemy ze slitiny mědi, ale nacházíme na ní pozůstatek zlatých nití z oděvu. Menší kroužkový fragment, který se nacházel uvnitř kotle, je dnes považován za ztracený. Mohlo se jednat o závěs přilby, která se z nějakého důvodu nezachovala.

Zbroj se dnes nachází v expozici petrohradské Ermitáže pod katalogovým číslem 694/118.

Vzhled zbroje z hrobu Оль-24/Абр-1905.
Zdroj: Kainov – Ščedrina 2021: Рис. 3.1.

Detail zbroje z hrobu Оль-24/Абр-1905.
Zdroj: Kainov – Ščedrina 2021: Рис. 3.2.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Literatura

Duczko, Wladyslaw (2004). Viking Rus: Studies on the Presence of Scandinavians in Eastern Europe, Leiden-Boston.

Kainov 2019 = Каинов, Сергей Юрьевич (2019). Сложение комплекса вооружения Древней Руси X – начала XI в. (по материалам Гнёздовского некрополя и поселения). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук Том I, Москва.

Kainov – Ščedrina 2021 = Каинов С.Ю. – Щедрина А.Ю. (2021). Кольчужный доспех и кольчужные кольца из раскопок Гнёздова // Труды Государственного исторического музея 215, Москва, 157-187.

Kirpičnikov 1971 = Кирпичников А. Н. (1971). Древнерусское оружие: Вып. 3. Доспех, комплекс боевых средств IX—XIII вв., АН СССР, Москва.

Puškina 1996 = Пушкина, Т. А. (1996). Путь из варяг в греки и из грек… Каталог выставки, Москва.

Sizov 1902 = Сизов В. И. (1902). Курганы Смоленской губернии I. Гнездовский могильник близ Смоленска. Материалы по археологии России 28, Санкт-Петербург.

Spicyn 1906 = Спицын, А. А. (1906). Отчет о раскопках, произведенных в 1905 г. И. С. Абрамовым в Смоленской губернии // ЗОРСА РАО. Т. VIII, СПб, 185-211.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *