Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zbroje z ukrajinského Černihiva

PDF

V 70. letech 19. století byly v Černihivu otevřeny dvě významné mohyly 10. století, které co do velikosti a bohatosti výbavy patří na samý vrchol a v prostoru staré Rusi se k nim obtížně hledá srovnání. Řeč je o slavných mohylách Černá mohyla a Gulbišče. V těchto mohylách byly kromě tří přileb nalezeny také tři poškozené kroužkové zbroje, o nichž bychom níže rádi poreferovali. V současné době nejsou dobře publikovány, a tak předložené informace představuje nejúplnější dosud zveřejněné penzum.

Srovnání Černé mohyly a Gulbišče. Zdroj: Rybakov 1949: 18.

Pozice Černihiva na mapě Evropy.


Zbroje z Černé mohyly

Černá mohyla, co do inventáře jedna z nejbohatších mohyl raného středověku, byla archeologicky prozkoumána D. Samokvasovem v letech 1872-3. Mohyla měla průměr zhruba 40 m a výšku 11 m. Kremační hrob ukrýval těla dvou mužů, kteří museli pocházet z vládnoucí dynastie. Dosud zachované kosti náleží přinejmenším jednomu dospělému muži ve věku 18-35 let. Při kopání této monumentální mohyly byly objeveny dvě přilby s barmicemi, dvě brně, meče typu T a Wallingford, dvě šavle, dva zdobené picí rohy, zdobená žezla, dva hroty kopí, třmeny, zdobené šípy, pozůstatky oděvů, dvě zlaté mince s datací 869–879 a 945-959 a řada dalších, drobnějších předmětů (Kirpičnikov 1966a-b; Kirpičnikov 1971; Puškina 1996: 77-79; Rybakov 1949: 34-5; Samokvasov 1916: 4-36). V posledních letech se výbava mohyly dočkala řady odborných publikací (Kainov 2019; Kainov et al. 2021; Kovalenko et al. 2020; Loboda et al. 2018; Murasheva et al. 2021; Muraševa – Orfinskaja – Loboda 2019; Orfinskaja – Zozulja 2020; Šišlina et al. 2017; Zozulja – Kleščenko 2019), které dohnaly zanedbaný stav bádání. Navzdory zaběhnutému názoru, že hrob je datovatelný do 60. let 10. století (Kirpičnikov 1971; Puškina 1996; Rybakov 1949), se nejnovější práce oprávněně kloní k datování do let 980-1025 (Kainov 2019; Lušin 2019; Šišlina et al. 2017; Vasjuta 2016).

Kresba zbrojí z Černé mohyly v době objevu. Zdroj: Samokvasov 1916: 7.

Velký objem kroužkového pletiva z mohyly naznačuje, že zbrojí bylo více. Kirpičnikov se domníval, že zbroje byly tři (Kirpičnikov 1971: No 17), avšak původní dokumentace hovoří o dvou zbrojích (Samokvasov 1916; Rybakov 1949: 34). Dvě zbroje také pravděpodobné z důvodu zdvojení všech hlavních militárií z mohyly. Samokvasovova kresba (Samokvasov 1916: 7) ukazuje, že zbroje byly natolik rozsáhlé, že musely krýt celé torzo. Do dnešního dne se zachovaly pouze větší či menší zpřekládané, okorodované a zpečené fragmenty, které v původní dokumentaci nesou označení № 3257, 3261-2, 3264-7. Fragmenty nevykazují žádný prvek, z něhož by byl čitelný střih původní zbroje. Je patrné, že styl pletení je klasický „čtyři v jednom“, nicméně kombinaci nýtovaných a solidních kroužků nelze z dostupných fotografií prokázat.

Stav zbrojí z Černé mohyly v době objevu. Zdroj: Samokvasov 1916: 9.

Vnější průměr kroužků činí přibližně 0,8 cm (osobní diskuze se Sergejem Kainovem). Velikost kroužků barmice přilby, která byla původně umístěna na jedné ze zbrojí, je přes velmi špatné zachování obdobná a a dosahuje přibližně 0,8-0,9 cm. To znamená, že fragmenty pletiva barmice mohou být snadno přimíchány mezi fragmenty zbrojí, aniž bychom je od sebe mohli odlišit. Zajímavým aspektem pletiva je přítomnost lemu ze slitiny mědi, který je dle Samokvasovovy dokumentace patrný na fragmentu № 3265 (Kirpičnikov 1971: No 17; Samokvasov 1916: 10).

Od roku 1892 se takřka kompletní zbrojní komplex Černé mohyly nachází ve Státním historickém muzeu (Государственный исторический музей) v Moskvě. Inv. č. kroužkových částí: ГИМ 76990, Оп. В 1539/48-52, 136-137.

Fotografie části zbroje z Černé mohyly. Archiv Sergeje Kainova.

Detail barmice přilby z Černé mohyly. Archiv Sergeje Kainova.


Zbroj z mohyly Gulbišče

Mohyla Gulbišče byla otevřena při vykopávkách D. Samokvasovem roku 1872. Mohyla, která měla výšku zhruba 8,5 m a průměr 22-30 m, byla kremačním hrobem muže, ženy a koně. Inventář tvořila brň, přilba, mimořádně dlouhý meč Petersenova typu T s nákončím Androščukova typu 3, kopí, čakan, luk, udidlo Kirpičnikovova typu Ib, třmeny, kování ohlávky, vědro, křesadlo, brousek, kování opasku, knoflíky a zapínání oděvů, korálkový náhrdelník a dirhem ze závěru 9. století (Kainov 2012a; Puškina 1996: 79-80). Androščuk hovoří o tom, že hrob nelze datovat před rok 950 (Androshchuk 2014: 121). Meč a nákončí jednoznačně směřují do 2. pol. 10 století (Hjardar – Vike 2016: 169; Kainov 2012b: 39). Vzhledem k nezlacené podobě přilby (zlacené přilby jsou datovány nejdříve do 4. čtvrt. 10. stol.), typu nákončí a obecné podobnosti s velkými gnězdovskými mohylami se jako nejpravděpodobnější datování jeví 3. čtvrt. 10. století (Kainov 2022). Komar opaskové kování z hrobu datoval do 50.-60. let 10. století (Komar 2018: 210).

Složená kroužková zbroj, která je v původní Samokvasovově dokumentaci označena № 3124 a 3129, byla nalezena pod přilbou a mečem. Je výrazně poškozena kremací, která ji spekla do jednolité a špatně rozpoznatelné masy, k jejímuž povrchu byly byly připevněny kusy uhlí a železných předmětů. Váha zbroje proto nejde definovat. Zbroj se zdá být přeložena v obou směrech. Zachovaná masa neumožňuje jakoukoli rekonstrukci tvaru či střihu. Rozsahem nepatří mezi největší exempláře 10.-11. století, a tak lze velmi přibližně odhadovat, že velikost se omezovala na trup a paží. Můžeme dodat, že velikost přilby (obvod 71 cm), nadrozměrných třmenů a meče (délka 126 cm) jsou indikacemi toho, že majitel mohl být nadprůměrné fyzické konstituce, což se mohlo odrazit také ve velikosti kroužkové zbroje.

Struktura zbroje i velikost kroužků jsou pozorovatelné pouze v záhybech. Je patrné, že styl pletení je klasický „čtyři v jednom“, avšak z fotek nelze jednoznačně potvrdit, že jde o kombinaci nýtovaných a solidních kroužků. Jak nám v osobní diskuzi sdělil kurátor Sergej Kainov, vnější průměr kroužků činí 0,8-1 cm, což je dosud nepublikovaná informace. Jeden velký fragment pletiva má vnější průměr 1,2-1,3 cm a zřejmě jde o identický díl, o němž Kirpičnikov prohlásil, že má vnější průměr 1,4 cm a tloušťku drátu 0,2 cm (Kirpičnikov 1971: No 16). Sergej Kainov se domnívá, že tento fragment byl původně možnou barmicí přilby. Žádné ze zkoumaných kroužků nejsou vyrobeny ze slitiny mědi.

V současné době je kroužková masa uložena ve Státním historickém muzeu (Государственный исторический музей) v Moskvě. Inv. č. ГИМ 76990, Оп. В 1540/52-53.

Současná podoba masy vystavené s přilbou ve Státním historickém muzeu v Moskvě.

Současný pohled na spečenou masu včetně předpokládané součásti barmice.
Zdroj: Kainov 2022.

Spečené masy zbroje. Zdroj: https://catalog.shm.ru.


Autor srdečně děkuje Sergeji Kainovovi, kurátorovi Státního historického muzea v Moskvě, za poskytnutí nepublikovaných informací.

Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Bibliografie

Androshchuk, Fedir (2014). Viking Swords : Swords and Social aspects of Weaponry in Viking Age Societies, Stockholm.

Hjardar, Kim – Vike, Vegard (2016). Vikings at War, Oxford – Philadelphia.

Kainov 2012a = Каинов, С. Ю. (2012). Украина, Чернигов. Курган „Гульбище“ // Меч и златник. К 1150-летию зарождения древнерусского государства. Каталог выставки. Ред.-сост. Д.В. Журавлев, В.В. Мурашева, Москва, 102-107.

Kainov, S. Yu. (2012b). Swords from Gnёzdovo. In: Acta Militaria Mediaevalia VIII, 7-68.

Kainov 2019 = Каинов, С. Ю. (2019). «Большой» меч из Чёрной могилы (предварительные итоги нового этапа изучения) // Земля наша велика и обильна : сборник статей, посвященный 90-летию А. Н. Кирпичникова. Отв. ред. С.В. Белецкий, Санкт-Петербург, 125-139.

Kainov et al. 2021 = Каинов, С. Ю. et al. (2021). Наконечник стрелы из кургана Черная могила: новые результаты исследований // Российская археология, № 2, 108–122.

Kainov 2022 = Каинов, С. Ю. (2022). Шлем из кургана Гульбище. К вопросу об эволюции четырехчастевых боевых наголовий Восточной Европы в VIII-XI вв // Военная археология 7: Сборник материалов Проблемного совета «Военная археология» при Государственном Историческом музее. Отв. ред. О. В. Двуреченский, Москва.

Kirpičnikov 1966a = Кирпичников А. Н. (1966). Древнерусское оружие: Вып. 1. Мечи и сабли IX–XIII вв., АН СССР, Москва.

Kirpičnikov 1966b = Кирпичников А. Н. (1966). Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX – XIII вв, Москва.

Kirpičnikov 1971 = Кирпичников А. Н. (1971). Древнерусское оружие: Вып. 3. Доспех, комплекс боевых средств IX—XIII вв., АН СССР, Москва.

Komar, Olekszij (2018). История и археология древних мадьяр в эпоху миграции / A korai magyarság vándorlásának történeti és régészeti emlékei, Budapest.

Kovalenko et al. 2020 = Коваленко, Е. С. et al. (2020). Рентгеновская, синхротронная и нейтронная визуализация металлических артефактов из кургана Черная Могила // Российские нанотехнологии, том 15, № 5, 56–68.

Loboda et al. 2018 = Лобода, А. Ю. et al. (2018). Исследование технологии золочения «идола» из кургана «Черная могила» (Х в.) // Кристаллография, Т. 63. № 6, 992–1000.

Lušin 2019 = Лушин, Виктор (2019). К вопросу о дате Чёрной Могилы // История. Археология. Культура. Материалы и исследования. Отв. ред. М. Г. Моисеенко, Е. П. Токарева, Зимовники, 21-33.

Murasheva, V. V. et al. (2021). “Barbarian Scepters” of the Viking Age from Chernaya Mogila burial mound at Chernigov (present-day Ukraine) // Journal of Archaeological Science: Reports 37, 1-11.

Muraševa – Orfinskaja – Loboda 2019 = Мурашева, В. В. – Орфинская, О. В. – Лобода, А. Ю. (2019). «Новая история» «идола» из кургана Черная могила (Х в.) // Российская археология, № 1, 73–86.

Orfinskaja – Zozulja 2020 = Орфинская, О. В. – Зозуля, С. С. (2020). Текстиль из кургана Чёрная могила // Российская археология, № 4, 87–97.

Puškina 1996 = Пушкина, Т. А. (1996). Путь из варяг в греки и из грек… Каталог выставки, Москва.

Rybakov 1949 = Рыбаков, Б. А. (1949). Древности Чернигова // МИА. № 11, Ленинград.

Samokvasov 1916 = Самоквасов, Д. Я. (1916). Могильные древности Северянской Черниговщины, Москва.

Šišlina et al. 2017 = Шишлина, Н. И. et al.(2017). Радиоуглеродное AMS-датирование экспонатов Исторического музея: результаты и обсуждение // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, Т. 19. № 3 (2). Отв. ред. Ю.П. Аншаков, Самара, 398– 405.

Vasjuta 2016 = Васюта, Олег (2016). Курган Чорна Могила в історичних дослідженнях минулого та сучасності // Сіверянський літопис, № 6, 3-18.

Zozulja – Kleščenko 2019 = Зозуля, С.С. – Клещенко, Е. А. (2019). Кремированные останки из кургана Черная могила в собрании Исторического музея // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. Издательский дом МГУ, № 1, 117-130.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *